Podjęte działania:
• projekt layoutu 
• kodowanie 
• obróbka zdjęć
• copywriting
• bieżące wsparcie techniczne.
Projekt zakładał połączenie różnych specjalizacji w obrębie jednej strony www. 
Nie chcieliśmy aby kojarzyła się stricte z placówką medyczną dlatego w pełni świadomie zrezygnowaliśmy ze wszystkich charakterystycznych dla tej branży kolorów oraz logotypów.

Strona przywołuje skojarzenia z tradycjonalizmem w prostym ale estetycznym ujęciu będąc, tym samym, doskonałą reklamę świadczonych w CMPT, usług.

Projekt stanowi wypadkową oczekiwań naszego klienta i naszego zamiłowania do prostoty.

Podjęte działania:
• projekt layoutu
• kodowanie
• obróbka zdjęć
• copywriting
• bieżące wsparcie techniczne.
Projekt zakładał połączenie różnych specjalizacji w obrębie jednej strony www.
Nie chcieliśmy aby kojarzyła się stricte z placówką medyczną dlatego w pełni świadomie zrezygnowaliśmy ze wszystkich charakterystycznych dla tej branży kolorów oraz logotypów.

Strona przywołuje skojarzenia z tradycjonalizmem w prostym ale estetycznym ujęciu będąc, tym samym, doskonałą reklamę świadczonych w CMPT, usług.

Projekt stanowi wypadkową oczekiwań naszego klienta i naszego zamiłowania do prostoty.