autoREKLAMA

all

Projekt reklamy wraz z oklejaniem. Ponieważ klientami są lekarze współpracujący z kilkoma placówkami medycznymi, projekt zakłada możliwość demontażu reklam.